Quan trắc môi trường - hoạt động đánh giá giám sát sản xuất của các cơ sở

Mar 27 2018 14:49:28

Hoạt động quan trắc môi trường của các cơ sở, doanh nghiệp định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình sản xuất và xử lý chất thải lên cơ quan chức năng xem xét và phêduyệt là cực kỳ cần thiết hiện nay. Hoạt động này đánh giá xác nhận được tình hình sản xuất của cơ sở đó đối với khu vực xung quanh ra sao, có đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường hay không, để xác nhận được sản xuất của cơ sở không gây ô nhiễm nảy sinh trên diện rộng. Chi tiết về hồ sơ và nội dung quan trắc môi trường như thế nào hãy tìm hiểu tiếp trong nội dung bài tư vấn bữa nay của công ty cao nguyên xanh nhé.

Quan trắc môi trường lao động sản xuất - đáp ứng pháp lý quy định với cơ sở

Nước chúng ta đang trên con đường hội nhập và phát triển, cho nên rất nhiều ngành nghề, dự án đầu tư mới ra đời đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, thực trạng ô nhiễm môi trường bây giờ cũng dần tăng cao bởi nhiều dự án xây dựng nhưng liệu có bao nhiêu dự án có thể thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của dự án đầu tư ? Biện pháp bảo vệ tốt nhất mà bạn cần biết đó là thực hiện hồ sơ môi trường nhằm kiểm tra quan trắc thực trạng nguồn ô nhiễm để có phương án đề phòng ngăn chặn thích hợp và đó cũng là mục đích thực hiện lập hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường mà Cao Nguyên Xanh giới thiệu.

Quan trắc môi trường được chính phủ quy định thực hiện cụ thể theo nghị định 18/2015/NĐ-CP và theo thông tư 43 yêu cầu bắt buộc tất cả các cơ sở đã đi vào hoạt động đều phải lập hồ sơ này. Một trong những nguyên cớ mà các cơ sở phải thực hành hồ sơ phải kể đến đó chính là ràng buộc nghĩa vụ sản xuất giữa chủ cơ sở với cơ quan chức năng môi trường nhằm đảm bảo khi hoạt động sản xuất không gây tai hại đến với môi trường kết nạp. Ngoài ra, cơ quan môi trường sẽ định kỳ 6 tháng một lần căn cứ vào hồ sơ môi trường được thực hiện này mà có thể kiểm tra được tình hình hoạt động của cơ sở trong thời gian qua về quy trình thực hiện , quy mô, năng suất, môi trường, chất thải, khí hậu, đánh giá được chất lượng chất thải đưa vào môi trường có hợp lý.

Tuy nhiên thực hiện hồ sơ này thành công còn góp phần lên kế hoạch bảo vệ môi trường dự án một cách chi tiết và cụ thể nhất để giải quyết ô nhiễm sản xuất.

Nội dung thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ

+ Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn thúc đẩy tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

+ Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải tai hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

+ Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn liên quan bị động của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

+ Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn, trượt, sụt, lở đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; thâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc thích hợp với từng trường hợp cụ thể

Mức xử phạt đối với cơ sở không lập báo cáo giám sát môi trường

+ Nếu đối tượng thực hiện là đối tượng thuộc thẩm quyền công nhận của UBND Huyện, nếu không thực hành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500k đến 1 triệu đồng.

+ Nếu đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của sở TN&MT hoặc thuộc ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thì nếu không thực hiện bản báo cáo quan trắc định kỳ sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

+ Đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của bộ TN&MT, các bộ, cơ quan ngang bộ nếu không thực hiện bản báo cáo quan trắc sẽ bị phạt từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

+ Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền công nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ nếu không thực hiện lập quan trắc môi trường sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng.

Bạn muốn được hỗ trợ tư vấn miễn phí, nhanh chóng và chất lượng nhất thì hãy liên hệ đến công ty cao nguyên xanh theo hotline 0938395254. Đến với chúng tôi tất cả thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp một cách tận tình và chi tiết nhất. Liên hệ sử dụng dịch vụ để thấy sự đặc biệt nhé

>> Xem thêm bao cao giam sat moi truong theo thông tư 43: http://congtycaonguyenxanh.com/tu-van-moi-truong/bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky.htm